Värt att veta

Bra att veta

Det vi i dagligt tal kallar gasol, är ett svenskt handelsnamn.
Den vanligaste internationella benämningen är LPG, Liquified Petroleum Gas.
Gasol består antingen av kolvätena propan eller butan – eller blandningar av de två.
Vid rumstemperatur och normalt tryck är gasol en gas, men med lite kompression blir den till en vätska.
Fördelen med gasol är att det går att lagra mycket energi i små behållare, tack vare att gasen komprimeras till vätska i flaskorna.

Miljövänligt bränsle
Gasol är ett miljövänligt bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar.
Gasol har högt energi-innehåll och ger en jämn förbränning.
Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten.
Gasol förorenar inte vatten om den skulle läcka ut.

Ger god värme
Gasol har ett högt värmevärde.
Ett kilo propan ger vid förbränning 12,9 kWh.
En normalkubikmeter propangas väger ca. 2 kg och ger 25,9 kWh.

Lukten tillsätts
Gasolen är egentligen luktfri, men man tillsätter ämnet etylmerkaptan för att gasen ska avslöja sig själv genom lukt vid ett läckage.
Det tillsätts också metanol för att binda eventuellt vatten.

Exempel: En 11 kilos flaska innehåller:
– 11 kg gasolvätska eller
– C:a 22 liter gasolvätska eller
– 10500 liter gasolgas eller
– C:a 140 Kw energi